Mats Söderlund

Mats Söderlund

Jag är poet. Och författare. Eller författare och poet. Språket kommer först. Jag menar att viktiga, omvälvande, skrämmande eller nyttiga upplevelser kommer till oss i sin fulla mening först när vi förmår formulera dem i ord. Eller när vi får läsa något som uttrycker det vi varit med om. Bra texter griper tag. Vare sig de handlar om dig och din vardag eller någon annan långt borta. När jag skriver poesi vet jag inte alltid vad det är jag försöker uttrycka. Poesin är många gånger helt intuitiv och strävar efter att uttrycka erfarenheter eller insikter som jag inte fått ord på ännu, som det kanske inte ens finns ett vardagsspråk för. Jag skriver också prosa. Både skönlitterärt men också debattartiklar och politiska texter. Då har jag nytta av att ha ett släpankare i poesin som hjälper mig att dragga fram ord och formuleringar som kan ge nytt blixtljus, släpljus eller månsken åt något som jag upplever som angeläget. Politik intresserar mig ur ett rättviseperspektiv. Jag har engagerat mig mycket i frågor om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati i Sverige och internationellt. Det engagemanget har samma rot som mitt yrkesval när jag på nittiotalet blev socionom och arbetade med sociala frågor. I grunden handlar det om mänskliga möten och relationer.

 

Mats Söderlund, född 1965, debuterade 1992 med diktsamlingen »Det står en pöbel på min trapp« och belönades med Katapultpriset som det årets bästa debutant. Sedan dess har han givit ut sex diktsamlingar. I maj 2013 gav Mats Söderlund ut sin första roman, Observatoriet. Söderlund är en medveten feminist och har skrivit både artiklar, essäer och böcker om manlighet och jämställdhet.

 

»Kärlek, glädje, lust och sexualitet skall vara meningen med livet. Att ifrågasätta kärleken är som att ifrågasätta livet självt. Männen älskar kvinnor över allt annat. Kvinnan är det vackraste som finns på jorden. Männen går bokstavligen talat ut i krig för att försvara sina kvinnor och barn och fosterlandet. Och det är precis det som är problem. Hur de älskar.«

Ur »Göra kärlek« av Mats Söderlund

 

– Jag tror att vi alla vet vad kärlek är, vi känner den när vi möter den. Det vi inte alltid vet är hur man gör kärlek. Det har jag nu lärt mig genom mitt liv, mitt äktenskap och genom att vara hemma med mina barn. Vi måste aktivt tillämpa kärlek för att den ska fungera i praktiken.

 

Få skriver så genomskinligt och klokt om mänskliga relationer som Mats. I boken »Göra kärlek« utforskar han det brinnande hjärtat, den romantiska kärleken och normerna vi män och kvinnor har att förhålla oss till i livet.

 

Om romanen Observatoriet: »En suggestiv bok om en pojkes liv, som innehållsmässigt och språkligt kryper under skinnet på läsaren, det är en uppväxtskildring som är direkt drabbande«, skrev Kaj Schueler i sin recension i SvD.

 

Mats Söderlund

Poet, författare

Tidigare ordförande i författarförbundet.

Nu, ordförande för KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd.

 

Mats har också skrivit mycket som kulturpolitisk debattör och engagerat sig för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, inte minst som ledamot av Svenska Unescorådet.

 

Twitter @Matsthepoet

 

Om Observatoriet:

http://www.albertbonniersforlag.se/Bocker-auto/Bokpresentationssida/?Isbn=9789100133597

Agent:

http://www.nordinagency.se/authors/mats-soderlund

Bonniers:

http://www.albertbonniersforlag.se/Forfattare/S/Mats-Soderlund/

 

Fotograf: Caroline Andersson